Thermografie – Paard en beweging in beeld

Ik ben Ella Gorte- van Doorn, fanatiek amazone in wedstrijden en ook recreatief en eigenaar van vijf geweldige paarden. Met een grote passie voor het paard en zijn bewegingsapparaat, werk ik binnen mijn bedrijf als gediplomeerd sport- en bewegingstherapeut, humaan Bowentherapeut, zadelconsulent, instructeur met als specialisme thermografisch onderzoek bij paarden.

Voor mij staat kwaliteit, eerlijkheid, een gezond en happy paard, vrij van blokkades, in elke tak van sport, op ieder niveau en in elke vorm van recreatief gebruik voorop.


Ik kijk verder
Als therapeut, instructeur en thermograaf kijk ik altijd naar het gehele plaatje en neem dan ook beweging, functieonderzoek, stalmanagement, training en harnachement mee in het onderzoek en uiteindelijke advies. U kunt bij mij terecht voor alles wat met rug en bewegingsproblemen te maken heeft, ik doe onderzoek, harnachement of trainingsadvies om problemen te voorkomen, in beeld te brengen, te volgen of juist om prestaties te verbeteren en te ondersteunen.

Uniek concept
Binnen mijn bedrijf is er de mogelijkheid tot het laten maken van een thermografisch onderzoek, waarmee u op een snelle en niet belastende manier in beeld kunt brengen waar mogelijke probleemlocaties zich bevinden bij uw paard.
De combinatie van thermografie en uitgebreid bewegingsonderzoek is uniek. Al vele eigenaren en paarden heb ik kunnen helpen door inzichtelijk te maken hoe hun paard functioneert of wat de invloed van externe factoren als training, harnachement of stalmanagement zijn. Door mijn grote netwerk en nauwe samenwerking met dierenartsen praktijken, fysiotherapeuten en trainers kan ik u heel gericht doorverwijzen naar de juiste persoon.

Waarom thermografie
Door deze unieke combinatie creëert u een zeer goede basis voor een gerichte behandeling, revalidatietraject, trainingsadvies of specialistisch vervolg onderzoek. Een thermografisch onderzoek wordt aan huis uitgevoerd, paard hoeft niet worden verdoofd en geeft een duidelijk beeld van mogelijke probleemgebieden in het lichaam. Thermografie wordt ingezet als preventieve check, aanvulling of voorbereiding op een dierenarts of bezoek. U ontvangt een zeer uitgebreid rapport, waarmee dierenartsen en therapeuten aan de slag kunnen of u zelf in de training.

WhatsApp chat